Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Sekretarz Miasta

Sekretarz Miasta
Maciej Jastrzębski


Kontakt:

ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 wew. 125
e-mail: sekretarz@milanowek.pl

Kompetencje:

 1. Sekretarz zajmuje się problematyką funkcjonowania Urzędu, planowania i organizacji pracy, obsługi interesantów, oświaty oraz archiwizacji.
 2. Przy wykonywaniu zadań Sekretarz działa na podstawie i w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza.
 3. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  1. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, nad przestrzeganiem wewnętrznego porządku i dyscypliny pracy, inicjowanie usprawnień, upowszechnianie nowoczesnych metod organizacji pracy;
  2. analizowanie i planowanie struktury zatrudnienia, prowadzenie spraw kadrowych, gospodarki etatami i funduszem płac Urzędu;
  3. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr Urzędu;
  4. prowadzenie spraw osobowych kierowników jednostek organizacyjnych Miasta;
  5. nadzór nad realizowaniem dostępu do informacji publicznej oraz ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie;
  6. zapewnienie bezpieczeństwa danych i informacji przetwarzanych w Urzędzie;
  7. nadzór i koordynowanie oraz kontrola rozpatrywania skarg i wniosków;
  8. koordynacja funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście;
  9. koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów i spisów.
 4. Sekretarzowi podlegają następujące komórki organizacyjne:
  1. Referat Organizacyjny;
  2. Referat Oświaty;
  3. Wieloosobowe Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego;
  4. Biuro Rady Miasta.
 5. Sekretarz udziela informacji publicznej w zakresie objętym jego zadaniami.