Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Adriana Siłka-Lesiakowska

Kontakt:

ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek (Budynek B)
tel. 22 758 30 61 wew. 203, 216, 219
e-mail: usc@milanowek.pl

Zobacz również:
Zadania:
 1. Urząd Stanu Cywilnego działa w celu realizacji zadań Burmistrza jako kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz prowadzenia spraw związanych z ewidencją mieszkańców Miasta.
 2. Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem aktów stanu cywilnego i obowiązków wynikających z przepisów rodzinnych i opiekuńczych, dotyczące w szczególności:
  1. spraw związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny:
  2. ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorczych oraz skorowidza do ksiąg;
  3. zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa obywatela polskiego za granicą;
  4. transkrypcji aktów sporządzonych za granicą;
  5. sporządzania aktów, gdy urodzenie, małżeństwo lub zgon nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego;
  6. współpracy z placówkami konsularnymi za granicą;
  7. honorowania długoletniego pożycia małżeńskiego;
  8. zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego wyznaniowego;
  9. decyzji w oparciu o prawo o aktach stanu cywilnego;
  10. zmiany imion i nazwisk.
 3. Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z ewidencją ludności i dowodami osobistymi, dotyczące w szczególności:
  1. ewidencji ludności;
  2. zameldowania i wymeldowania;
  3. dowodów osobistych;
  4. udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych;
  5. sporządzania dla szkół list dzieci w wieku szkolnym;
  6. korekty numerów ewidencyjnych zgodnie z aktualnymi aktami urodzenia.
 4. Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z przeprowadzeniem wyborów do Rad Gmin, Sejmu i Senatu, wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum.
 5. Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące w szczególności przygotowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.
 6. Urząd Stanu Cywilnego wydaje pozwolenia na przeprowadzanie zbiórek publicznych i na organizowanie imprez masowych.
 7. Urząd Stanu Cywilnego prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące swojej właściwości merytorycznej, w tym:
  1. rejestr mieszkańców;
  2. rejestr cudzoziemców;
  3. rejestr wyborców;
  4. rejestr osób prowadzony na potrzeby kwalifikacji wojskowych;
  5. rejestr aktów stanu cywilnego;
  6. rejestr medali za długoletnie pożycie małżeńskie.