Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Zastępca Burmistrza

Zastępca Burmistrza
Łukasz Stępień


Kompetencje

 1. Zastępca Burmistrza przy wykonywaniu zadań działa na podstawie i w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza.
 2. Zastępca zajmuje się problematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gospodarki zielenią miejską, ochrony środowiska, inwestycji miejskich i funkcjonowania infrastruktury oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
 3. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
  1. wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza;
  2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad powierzonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
  3. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Burmistrza;
  4. reprezentowanie Urzędu w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem;
  5. zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności.
 4. Zastępca wykonuje obowiązki Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności (MAO), zgodnie z odrębnym Zarządzeniem Burmistrza.
 5. Zastępcy podlegają następujące komórki organizacyjne:
  1. Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią;
  2. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;
  3. Referat Technicznej Obsługi Miasta;
  4. Jednostka Realizacji Projektu.
 6. Zastępca udziela informacji publicznej w zakresie objętym jego zadaniami.