Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Zespół ds. Informatyki

Kontakt:

ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61 w. 151, 152, 153
e-mail: informatyka@milanowek.pl


Zadania:

 1. Zespół do spraw Informatyki wspiera Referat Organizacyjny w realizacji zadań w zakresie obsługi informatycznej, w tym dla Urzędu i jednostek oświatowych Miasta, a w razie potrzeby – również innych jednostek organizacyjnych Miasta, dotyczące w szczególności:
  1. koordynacji działań z zakresu informatyki w skali całego Urzędu;
  2. koordynacji działań związanych z definiowaniem, monitorowaniem i usprawnianiem procesów przetwarzania informacji w Urzędzie – w zakresie aplikacji i oprogramowania;
  3. administrowania lokalną i rozległą siecią informatyczną Urzędu;
  4. planów rozwoju teleinformatyki w Urzędzie w celu zapewnienia realizacji planowanych potrzeb Urzędu oraz jego kompleksowej informatyzacji;
  5. utrzymania ciągłości działania infrastruktury informatycznej oraz używanych systemów i aplikacji w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Urzędu;
  6. zapewnienia bezpieczeństwa systemów sieciowych;
  7. monitorowania wykorzystania stanowisk komputerowych i czynności na nich wykonywanych;
  8. strategii dotyczącej wyposażenia Urzędu w sprzęt i oprogramowanie komputerowe pod kątem spójnej, długoletniej informatyzacji;
  9. projektów teleinformatycznych prowadzonych dla potrzeb Urzędu;
  10. inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej;
  11. przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych w stosunku do oprogramowania używanego w Urzędzie;
  12. tworzenia, we współpracy z innymi referatami Urzędu, projektów opracowań w zakresie rozwiązań i koncepcji informatycznych;
  13. nowych systemów informatycznych;
  14. koordynowania procesu tworzenia baz danych;
  15. nadzoru nad tworzeniem systemów przez producentów z zewnątrz i egzekwowanie wykonania potrzeb modyfikacji oprogramowania;
  16. nadzór nad pracami projektowymi budowy Sieci Informatycznej Milanówka;
  17. administrowania serwerownią miejską w Sieci Informatycznej Milanówka;
  18. spraw organizacyjno-technicznych związanych z rozbudową i funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego Miasta.