Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Referat Budżetowo-Finansowy

Kierownik: Skarbnik Miasta, Bożena Sehn

Zastępca Kierownika: Dorota Graczyk

Kontakt:

ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
tel. /fax 22 758 30 61 wew. 104, 210 (podatki), 124, 144 (księgowość) 
e-mail: podatki@milanowek.pl, ksiegowosc@milanowek.pl

Zobacz również:

Zadania Referatu:

 1. Referat Budżetowo-Finansowy działa w celu prowadzenia gospodarki finansowej Urzędu.
 2. Referat realizuje zadania dotyczące w szczególności:
  1. decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych;
  2. ewidencji księgowej w zakresie podatków i opłat lokalnych;
  3. prowadzenia kasy Urzędu i dokonywania przelewów;
  4. obsługi bankowej i pozyskiwania kredytów bankowych;
  5. prowadzenia księgowości budżetowej i gospodarki finansowej Urzędu i Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  6. analizowania stanu wykonania budżetu i opracowywania projektów jego zmian;
  7. prowadzenia wykazu przedsięwzięć wieloletnich;
  8. sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
  9. nadzorowania prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi;
  10. egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych;
  11. ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  12. inkasa opłaty targowej;
  13. analizowania dla potrzeb Burmistrza systemu finansów publicznych i przygotowywania projektów zmian w tym zakresie;
  14. ewidencji finansowo-księgowej projektów sfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;
  15. prowadzenia spraw płacowych pracowników Urzędu;
  16. pomocy publicznej.
 3. Referat prowadzi ewidencje i rejestry dotyczące właściwości merytorycznej Referatu, w tym:
  1. rejestry przypisów i odpisów podatków wg rodzajów podatków;
  2. rejestr zaświadczeń podatkowych;
  3. rejestry wymiarowe;
  4. rejestr ulg podatkowych;
  5. ewidencja wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych;
  6. ewidencja podatkowa nieruchomości;
  7. ewidencja środków transportowych;
  8. ewidencja wpisów na hipotekę;
  9. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej 500 zł;
  10. wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej;
  11. rejestr zabezpieczeń należytego wykonania robót;
  12. rejestry księgowe (faktury, wyciągi bankowe, polecenia księgowania);
  13. ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  14. rejestr VAT należny, rejestr VAT naliczony.