Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie nr 5/2017 - Inspektor ds. transportu i utrzymania infrastruktury drogowej w Referacie Technicznej Obsługi Miasta

Pliki do pobrania:


Termin składania ofert: do dnia 22 lutego 2017 r. do godz. 16:00 z dopiskiem: „OGŁOSZENIE NR 5/2017” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45,
  • lub pocztą na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.milanowek.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku A Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 45.


Urząd Miasta Milanówka
Monika Dziewięcka 2017-02-13
Katarzyna Stelmach 2017-02-13 17:31