Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie nr 45/2017 - Radca prawny w Zespole Radców Prawnych

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert:

do dnia 2 stycznia 2018 r. do godz. 16:00 z dopiskiem: „Ogłoszenie nr 45/2017” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45
  • lub pocztą na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.milanowek.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynkach A i C Urzędu Miasta.


Urząd Miasta Milanówka
Monika Dziewięcka 2017-12-20
Ada Kosmalska 2017-12-20 11:08
Ada Kosmalska 2017-12-20 11:12